+48 733 919 733

Leasing pracowniczy

Oferta kierowana jest do klientów, których potrzeby kadrowe są tymczasowe i nie chcą ponosić konsekwencji zarówno formalnych jak i finansowych związanych z leasingbezpośrednim zatrudnieniem pracowników.

Wynajmujemy naszym klientom pracowników na określonych w umowie zasadach, którzy formalnie związani są umową o pracę z naszą agencją. Państwo jako nasi klienci wyznaczacie pracownikowi tymczasowemu zadania i kontrolujecie ich wykonywanie.

Faktycznym pracodawcą pracownika tymczasowego pozostaje ARPRO i to ARPRO odpowiada za terminowe wypłacanie oraz właściwie naliczane wynagrodzenia, opłacenie właściwych ubezpieczeń czy rozliczanie podatków.

 

Realizacja usługi leasingu pracowniczego – Etapy współpracy

  • Po otrzymaniu od klienta informacji o zapotrzebowaniu na pracowników dokonujemy rozpoznania potrzeb klienta oraz ustalenia wszystkich wytycznych co do pracowników tymczasowych
  • Podpisujemy z klientem umowę o współpracy na wcześniej uzgodnionych warunkach
  • Wyszukujemy odpowiednich kandydatów ze swojej bazy danych lub podejmujemy działania rekrutacyjne
  • ARPRO po uzgodnieniu z klientem oddelegowuje swojego pracownika do wykonywania pracy na rzecz klienta

Obowiązki wynikające z zatrudnienia pracownika (płace, ubezpieczenia, badania lekarskie) spoczywają na Agencji ARPRO jako na formalnym pracodawcy

 

arpro(at)arpro.pl

www.pracownicy.arpro.pl